Team

Ik ben Tinka (°1988) en studeerde af als klinisch psycholoog aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast volgde ik een opleiding om me verder te specialiseren in psychodiagnostisch onderzoek. Zowel tijdens mijn studies als nadien, deed ik ervaring op in verschillende settings: van klasleerkracht tot zorgleerkracht, het referentiecentrum voor autisme en de kinderpsychiatrie. Binnen de praktijk begeleid ik kinderen, jongeren en hun ouders en voer ik diagnostisch onderzoek uit. Naast mijn werk als klinisch psycholoog en psychodiagnosticus, werk ik als leerkracht in het lager onderwijs.

Ik ben erkend psycholoog bij de psychologencommissie (erkenningsnummer: 882124101) en bij het Agentschap Zorg en gezondheid en beschik over het visum uitgereikt door FOD Volksgezondheid (Visumnummer 277712)

Indien een bepaalde vraag of problematiek een multidisciplinaire aanpak vraagt, wordt er samengewerkt met verschillende externe hulpverleners (logopedist, kinesist, psychomotorisch therapeut,..) en gespecialiseerde artsen (kinderpsychiater, kinderneuroloog,..) uit de regio.