Psychologische begeleiding

Soms word je even uit je evenwicht gehaald, wordt het allemaal eventjes te veel of zit je gewoon niet lekker in je vel en kan je wat extra ondersteuning gebruiken. Wij bieden dan graag professionele hulp. De focus ligt op een persoonlijke aanpak waarbij gewerkt wordt op het tempo van het kind of de jongere en er wordt gekeken naar wat zijn of haar noden zijn Er wordt tijd vrijgemaakt om samen aan de slag te gaan en te bekijken aan welke doelen gewerkt kan worden.

Kinderen en jongeren tussen 6 en 25 jaar kunnen in onze praktijk terecht voor diverse problematieken

  • stemmingsproblemen (negatief zelfbeeld, laag zelfvertrouwen, negatieve gedachten, faalangst, stress,…)
  • rouw– en verliesverwerking
  • sociale vaardigheden
  • assertiviteit
  • plannen en organiseren
  • ...

In een eerste gesprek bekijken we wat mogelijk is op het vlak van begeleiding. Er wordt een vertrouwensrelatie opgebouwd en de moeilijkheden en krachten worden verkend. Daarna selecteren we samen enkele doelen waar we concreet mee aan de slag gaan. De individuele begeleiding van kinderen wordt gecombineerd met oudergesprekken waarin u als ouder feedback krijgt. Dit gebeurt steeds in samenspraak met het kind of de jongere.