Diagnostisch onderzoek

Wij bieden diagnostisch onderzoek aan voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar, met uitzondering van intelligentieonderzoek i.f.v. logopedie. Dit is reeds mogelijk vanaf de leeftijd van 2,5 jaar. Met een diagnostisch onderzoek gaan we op zoek naar een verklaring voor de aanwezige moeilijkheden. Dit kan handvatten bieden voor verdere ondersteuning of begeleiding.

Wanneer ouders vragen hebben over de ontwikkeling van hun kind of wanneer er een vermoeden is van een leer- of ontwikkelingsstoornis (o.a. ADHD, Autisme (ass),..), dan kan u zich aanmelden voor een diagnostisch onderzoek. Het kan zijn dat u of de school specifieke vragen heeft omtrent de intelligentie, plannings- en organisatorische vaardigheden, aandacht en concentratie, het geheugen of het sociaal-emotioneel functioneren van jouw kind. Een diagnostisch onderzoek kan worden uitgevoerd om een duidelijk zicht te krijgen op wat er aan de hand is om vervolgens een aanpak op maat te kunnen voorstellen. Een psychodiagnostisch onderzoek is aangewezen bij het vermoeden van diverse moeilijkheden:

 • Intelligentie- en leermoeilijkheden
 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Planning- en organisatieproblemen
 • Automatisatieproblemen
 • Moeilijkheden in het sociaal-cognitief functioneren
 • Emotionele moeilijkheden
 • Gedragsmoeilijkheden
 • Vermoeden van een ontwikkelingsstoornis (ADHD, Autisme/ASS)

Soms is een breed multidisciplinair onderzoek nodig. Hiervoor werken we samen met verschillende hulpverleners en gespecialiseerde artsen (kinderpsychiater, kinderneuroloog) uit de regio.

 • Voor problemen met grove en/of fijne motoriek, visuomotoriek, lateralisatie,…. Werken we samen met psychomotorisch therapeuten.
 • Bij het vermoeden van problemen in de taalontwikkeling of de spraak werken we samen met logopediste Helene Kemps (Emblem).
 • Soms is een doorverwijzing naar een gespecialiseerd arts zoals een kinderpsychiater of kinderneuroloog nodig.
Werkwijze

Tijdens het intakegesprek bekijken we samen met de ouders waar de problemen zich situeren, wat moeilijk loopt en wat goed gaat. Er wordt uitgebreid ingegaan op de zorgen die u en/of andere mensen uit de omgeving zich maken. Indien de ouders akkoord zijn, wordt ook de school gecontacteerd. We bekijken samen op welke vragen jullie antwoord willen en welke doelen jullie voorop stellen. Op basis van het intakegesprek wordt het verdere traject uitgestippeld en wordt bekeken welke onderzoeken nodig zijn. Na de verwerking van de resultaten wordt een adviesgesprek gepland waarin de resultaten worden besproken en een advies wordt geformuleerd voor verdere begeleiding of ondersteuning voor uw kind.

Aanbod
 • Screeningsvragenlijsten
 • Intelligentieonderzoek
 • Neuropsychologisch onderzoek (aandacht en concentratie, plannings- en organisatorische vaardigheden, executieve functies, geheugen,..)
 • Belevingsonderzoek (onderzoek naar het emotioneel welbevinden)
 • Onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen (o.a. ADHD)
Praktisch

De onderzoeken die worden uitgevoerd zijn afhankelijk van de problematiek. Samen met de betrokkenen wordt een individueel traject uitgestippeld en bepaald welke onderzoeken nodig zijn.

De prijzen van de onderzoeken zijn inclusief consult, gebruik van het materiaal, scoring en verslaggeving. De hoge prijzen zijn het gevolg van het dure psychodiagnostisch materiaal dat wordt gebruikt voor een kwalitatief onderzoek.